een goede administratie

Home / een goede administratie

Goede administratie waarom is dat belangrijk?

Goede Administratie wil zeggen dat alle gegevens over je onderneming die je op papier (ook kladaantekeningen) of elektronisch (bijvoorbeeld met de computer) vastlegt/noteerd. Een goede administratie is van groot belang: