Tag: jaarrekening verplicht

Jaarrekening als een visitekaartje voor accountants


Jaarrekening als visitekaartje voor accountants. Ondanks dat de jaarrekeningen steeds uitgebreider gecompliceerder worden, blijft deze het visitekaartje voor bijna de helft van de accountants in Nederland. Dit kwam naar voren uit het onderzoek over de toekomst van jaarrekeningen uitgevoerd door Unit4. Ook het proces om de jaarrekening te vervaardigen verandert de komende jaren niet, denkt de helft van de accountants en boekhouders. Tevens verwacht bijna 60 70 procent van de boekhouders en accountants meer elementen te blijven opnemen in de jaarrekening als dan er wettelijk verplicht is.
Er wordt veel gespeculeerd over de jaarrekening. Zo zou het jaarrekening als document achterhaald zijn, is er geen vraag naar, is het geschiedschrijving en levert het beperkte toegevoegde waarde aan je bedrijf. Tijd om te onderzoeken hoe accountants en boekhouders zelf kijken naar de jaarrekening. UNIT4 heeft een enquête uitgestuurd die 150 accountants van zowel grote als kleine kantoren aan hebben deelgenomen.

Jaarrekening als een visitekaartje voor accountants

Opvallend is dat slechts 19 procent de doelstelling heeft om de jaarrekening als tot het wettelijke verplichte te versimpelen. Ruim 57 procent ziet meerwaarde voor de klant van de extra overzichten. Opmerkelijk, aangezien er veel discussies is over dat de jaarrekening als het niet nodig is direct in de onderste la van het bureau van de ondernemer terecht komt..
De ambitie wat betreft het opstellen van periodieke cijfers verschilt sterk per accountantskantoor. Op de vraag ‘Voor hoeveel procent van de klanten zal u ook periodieke cijfers verstrekken?’ antwoordt bijna 23 procent: ‘voor meer dan zestig procent van de klanten’. Dit zijn vooral kleinere kantoren en organisaties. Reden hiervan is dat deze kantoren relatief veel administratieve werkzaamheden verrichten en zij hierbij periodiek cijfers uit het boekhoudsysteem verschaffen. 47 procent geeft aan voor minder dan 21 procent van de klanten tussentijdse cijfers te verstrekken. Tenzij ze erom vragen..
De invloed van de internationalisering op de jaarrekening in de komende vijf jaar is beperkt, verwachten de meeste respondenten. Slechts 3 procent verwacht voor meer dan vier procent van hun klanten in een andere munteenheid te gaan rapporteren. 10 procent verwacht een groter deel in een andere taal dan Nederlands te gaan rapporteren..
Juist in de accountancybranche is er veel potentie om data te delen. Niet alleen financiële data zoals benchmarking, maar ook data omtrent het proces, interpretatie van wet- en regelgeving. Alle accountants en boekhouders zijn gebonden aan dezelfde wet- en regelgeving en richtlijnen. De werkzaamheden leiden dus tot hetzelfde resultaat. Als twee accounts kantoren van een bepaalde klant een jaarrekening en een fiscale aangifte opstellen, zou de uitkomst niet mogen verschillen. Het delen van data is daardoor een mooie kans om het vervaardigingsproces te versnellen. De helft van de ondervraagden is bereid om data te delen metelkaar.. Respondenten die tegen zijn geven aan dat de data van hun klant is en strict persoonlijk.. Zij geven aan niet het recht te hebben om de data te delen, alleen met de toestemming van hun cliënt zelf. Een andere veel gehoorde reden is twijfel aan de anonimiteit van geanonimiseerde data..
UNIT4 heeft dit onderzoek uitgevoerd om verantwoord bepaalde keuzes te maken in het ontwikkelproces van nieuwe generatie cloudsoftware.. Geenszins een wetenschappelijk onderzoek en we pretenderen niet volledig te zijn. Wel hopen we door deze resultaten ook extern te delen bij te dragen aan de discussie over de toekomst van de jaarrekening.. Ook willen we partijen uitdagen om een onderzoek te doen naar de toekomst van de jaarrekening onder ondernemers.. Juist om daarmee een breed debat aan te gaan over het doel van de jaarrekening, de toegevoegde waarde voor de ondernemer of de werkelijke waarde voor het maatschappelijk verkeer..

Jaarrekening als een visitekaartje – Boekhouder Rotterdam,Administratiekantoor Rotterdam