Tag: veranderingen 2015

Wet en regelgeving 2015 Wat zijn de veranderingen?

Wet en regelgeving 2015 zullen er weer flink een paar veranderingen plaatsvinden voor tabak, benzine, hypotheek, werk,wonen, zorg en uitkeringen.
Per 1 januari 2015 zal o.a. benzine & tabak duurder worden, en mensen minder hypotheek kunnen krijgen die een verzamelinkomen hebben onder de €30.000. Zoals elk jaar wijzigt er voor burgers per 1 januari 2015 weer een hoop als gevolg van de nieuwe wet en regelgeving 2015. Lees verder voor een beknopte overzicht van de veranderingen die in 2015 zullen plaatsvinden..

Wet en regelgeving 2015 ; WERK

 • Van de twaalf kindregelingen die er waren blijven er nog vier bestaan als inkomensondersteuning aan ouders: het kindgebondenbudget, de kinderbijslag, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag. Andere regelingen verdwijnen allemaal.
 • Wettelijk minimumloon stijgt per 1 januari 2015 met gemiddeld 6 euro. Wie 23 jaar of ouder is, heeft dan recht op 1.501,80 euro per maand bij een volledig dienstverband aan inkomen..
 • Wie via een payrollbedrijf werkt, krijgt vanaf 1 januari 2015 dezelfde ontslagbescherming als personeel die wel rechtstreeks bij een werkgever in dienst is..
 • Ouders krijgen naast het huidige kraamverlof van twee dagen recht op drie dagen ouderschapsverlof rond de geboorte van het kind.
 • Vanaf 1 januari 2015 krijgen alleenstaande ouders die vanuit de bijstand gaan werken een hoger kindgebonden budget. Hierdoor gaan ze er financieel op vooruit als ze gaan werken naast hun uitkering..
 • Op 1 januari 2015 vervalt de werkbonus regeling voor iedereen die op dat moment nog 61 jaar moet worden.
 • Kinder en de partneralimentatie gaan met 0,8 procent omhoog als gevolg van de jaarlijkse indexering..
 •  AOW-leeftijd gaat met een maand omhoog naar 63 en drie maanden.. Uiteindelijk zal in 2023 de AOW-leeftijd 67 jaar zijn voor iedereen.
 • Inkomsten tot 85.000 euro krijgen meer arbeidskorting ook stijgt de algemene heffingskorting voor inkomens tot 50.000 euro..
 •  Per 1 januari 2015 kunnen werkgevers nog maar maximaal 1,2 procent van het totale fiscale loon besteden aan bijvoorbeeld om kerstpakketten of een ‘fiets van de baas’ te kopen.
 • Vanaf 1 januari 2015 is belasting uitstel aanvragen voor een ontslagvergoeding niet meer mogelijk..

Wet en regelgeving 2015 ; Wonen

 • Particulieren kunnen bij de gedwongen verkoop van een huis bieden via internet..
 • De verruimde schenkingsvrijstelling van 100.000 euro voor een eigen woning vervalt ook.. De ‘oude’ regeling wordt opnieuw van kracht, waarbij ouders eenmalig tot 52.752 euro belastingvrij mogen schenken aan een kind tussen de achttien en veertig jaar..
 •  Maximale hoogte van de hypotheek ten opzichte van de waarde van de woning gaat verder omlaag naar 103 procent.. Strengere hypotheekeisen voor inkomens onder de 30.000 per jaar.. Eigenwoningforfait stijgt van 0,7 naar 0,75 procent. Alle huizen krijgen een voorlopig energielabel.. Bij de verkoop moet dat verplicht worden omgezet in een definitief energielabel..
 •  De liberalisatiegrens die het verschil bepaalt tussen sociale huur en vrije sector gaat met 11 euro omhoog naar 710,68 euro per maand. De inkomensgrens voor een sociale huurwoning gaat met ruim 200 euro omhoog naar bijna 35.000..

Wet en regelgeving 2015 ; Zorg

 •  De zorgtoeslag verandert. Mensen met een laag inkomen krijgen een hogere toeslag. Anderen krijgen een lagere toeslag of soms geen zorgtoeslag meer.
 • Langdurige zorg gaat flink op de schop. Taken gaan van het Rijk gaan naar de gemeenten, omdat de zorg volgens het kabinet anders te duur zou worden.. Bedoeling is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.. Financiële bijdrage voor mantelzorgers verdwijnt..
 •  Mantelzorgers die een woning willen bouwen om dichterbij degene te zijn die ze verzorgen krijgen makkelijker een bouwvergunning..
 •  Het basispakket van de zorgverzekering verandert. Zo is onder meer wijkverpleging toegevoegd. Het verplicht eigen risico stijgt met 15 euro naar 375 euro.

Wet en regelgeving 2015 ; Uitkeringen

 • Per 1 januari 2015 worden de AOW, de WW, de WIA en nog een reeks uitkeringen aangepast aan de stijging van het wettelijk minimumloon. Dat betekent dat die uitkeringen iets omhoog gaan..
 • Wie een bijstandsuitkering heeft moet aangeboden werk accepteren of een andere tegenprestatie leveren zoals vrijwilligerswerk. Wie bijstand krijgt moet ook bereid zijn te verhuizen naar een andere gemeente of te forenzen als dat de enige manier is om een baan te krijgen..
 •  In de bijstand wordt de kostendelersnorm ingevoerd, waarbij de uitkering lager wordt als meer mensen in hetzelfde huis wonen en een gezamenlijke huishouding voeren..

Wet en regelgeving 2015 ; Overige

 •  Verkeersboetes gaan omhoog, met 0,8 procent. Veelplegers in het verkeer worden harder aangepakt.. Wie keer op keer de fout ingaat, raakt zijn rijbewijs sneller kwijt.. Asociaal gedrag in het verkeer wordt ook eerder strafrechtelijk aangepakt..
 • Agressie of geweld tegen politieagenten, ambulancepersoneel of leraren wordt sneller en strenger aangepakt..
 • Vanaf 2015 januari moeten alle leerlingen in groep acht van het basisonderwijs verplicht een eindtoets maken. De toets meet de kennis van taal en rekenen van de leerlingen.
 •  De accijnzen op tabak en benzine gaan weer omhoog. Negen cent extra op een pakje sigaretten of pakje shag van 40 gram. De accijnzen op benzine en lpg gaat met 1 cent omhoog..
 •  De thuiskopieheffing op onder meer cd’s, smartphones, tablets en computers gaat omlaag met 30 procent..
 •  Gemeenten moeten vanaf 1 januari 2015 kartonnen verpakkingen van melkpakken, vruchtensap en frisdrank apart inzamelen.
 •  Treinen gaan in het weekeinde en ‘s avonds langer doorrijden..

Wet en regelgeving 2015 bron : Anp Wet en regelgeving 2015